Vraag Bos- en Natuurcompensatie

Ik zoek grond voor mijn compensatie

Er zijn tal van situaties denkbaar waardoor beplanting of natuur wordt aangetast. Bij sommige ruimtelijke ingrepen, zoals het verbreden van een weg, zijn de ontwerpmogelijkheden om deze terreinen te sparen vaak beperkt. Dan komt compensatie in beeld. Vaak moet het nieuwe areaal bos of natuur groter zijn dan de oppervlakte die verdwijnt; een toeslag van 10 tot 30% is gangbaar. De Stichting Bos- en Natuurcompensatie kan in actie komen als er overeenstemming is over de te compenseren oppervlakte.

Met het aanvraagformulier kunt u uw compensatieaanvraag bij ons indienen. Er wordt dan actief gezocht naar een match in ons GIS-bestand. Als er een koppeling gemaakt kan worden met een partij die bos of natuur wil aanleggen, kunnen verschillende trajecten worden bewandeld. U of uw vertegenwoordiger krijgt de gegevens door van de partij die compensatiegrond aanbiedt en u regelt de planopstelling, bestemmingsplanwijziging en inrichting zelf. U kunt er ook voor kiezen de voorbereiding en realisatie door de specialisten van de Stichting Bos- en Natuurcompensatie te laten uitvoeren. Zowel aan de bemiddeling als de realisatie zijn kosten verbonden. Deze zijn sterk afhankelijk van het areaal, de randvoorwaarden en het maatwerk. (U leest meer over kosten onder ‘Hoe werkt het?’)

Unie van Bosgroepen - Loo Plan - Fennema Advies
partners van Stichting Bos- en Natuurcompensatie
Diepesteeg 4, 6994 CD De Steeg
E:info@bosennatuurcompensatie.nl T:06 - 5021 3298
endkolom