Aanbod Bos- en Natuurcompensatie

Ik bied grond aan voor compensatie

U heeft grond met een niet-natuurbestemming en u wilt hier bos of natuurterrein van maken? Dan is bos- en natuurcompensatie een optie. Wanneer wij uw grondaanbod kunnen koppelen aan een vraag naar grond, dan wordt in samenspraak met een professional een ontwerp voor de inrichting opgesteld. Soms gaat dat alleen om bos, maar op andere plekken zijn er meer mogelijkheden. Dan kunnen natuurelementen als een poel of een schraalgrasland worden toegevoegd.

De mogelijkheden hangen sterk af van de oppervlakte grond die voor bos- en natuurcompensatie kan worden gebruikt. Meestal worden de planvorming, de bestemmingsplanwijziging en de inrichting door de vragende partij gefinancierd. Soms is er een toeslag voor de waardedaling van de grond mogelijk. Gezien de relatief hoge kosten voor de vragende partij kan de Stichting Bos- en Natuurcompensatie vanaf 0.20 hectare bemiddelen.

U kunt uw compensatiegrond gratis aanmelden middels het aanbodformulier. Wij voeren dan een quickscan uit om te zien welke mogelijkheden er voor uw grond zijn. Over de uitkomst van deze quickscan krijgt u binnen enkele weken bericht. Als uit de quickscan blijkt dat uw gronden geschikt zijn als compensatiegrond dan worden ze in ons bestand opgenomen.

Als er een match is met een vragende partij dan wordt u benaderd over de vervolgprocedure en om uw wensen nog eens door te nemen. Afhankelijk van de wensen van u en de vragende partij worden de planvorming, bestemmingsplanwijziging en inrichting door de Stichting Bos- en Natuurcompensatie verricht of kunt u hier zelf mee aan de slag.

Unie van Bosgroepen - Loo Plan - Fennema Advies
partners van Stichting Bos- en Natuurcompensatie
Diepesteeg 4, 6994 CD De Steeg
E:info@bosennatuurcompensatie.nl T:06 - 5021 3298
endkolom