Hoe werkt bos- en natuurcompensatie

Hoe werkt het?

Wanneer u een compensatielocatie bij ons aanbiedt, dan zal er eerst gekeken worden of er beleidsmatige obstakels zijn die het inzetten van de grond voor compensatie in de weg staan. Ook andere voorwaarden voor inzet van de grond worden in kaart gebracht.

Wanneer u een compensatielocatie zoekt, dan brengen wij eerst in kaart waar deze locatie aan zal moeten voldoen.

Vervolgens proberen wij vraag en aanbod te koppelen. Als dit gelukt is,dan kunt u als vragende partij verder met uw geplande ruimtelijke ontwikkelingen. Als aanbiedende partij kunt u de grond zonder additionele kosten omvormen naar bos of natuurterrein. U krijgt een vergoeding voor de waardedaling van de grond. Grotere organisaties en rentmeesters zullen er voor kiezen deze verdere uitwerking en de realisatie in eigen beheer uit te voeren. Voor anderen biedt de stichting haar expertise aan om het hele traject te verzorgen, van overeenkomst tot realisatie. Doordat we de werkzaamheden vaker uitvoeren, kan efficiënt gewerkt worden, en dat ziet u terug in de prijsstelling.

 

Wat kost het?

Aanbiedende partij 
De kosten voor het inschrijven bedragen € 150,- (excl. BTW) per gebied (percelen binnen een straal van 1 km vallen onder één gebied).

Vragende partij - alleen bemiddeling
Voor het bij elkaar brengen van uw vraag en het aanbod in onze databank van potentieel geschikte percelen bieden wij u een offerte op maat aan.  Hierin zullen onder andere voorbereidingskosten, plankosten, legeskosten, waardevermindering en realisatiekosten worden opgenomen.

Vragende partij - bemiddeling én realisatie
De kosten zijn sterk afhankelijk van de wensen en verplichtingen. Voor compensatie van bos moet rekening gehouden worden met het verschil in waarde van bos- en natuurgrond (ca. 10.000-15.000 euro per hectare) en landbouwgrond (ca. 40.000-65.000 euro per hectare). Voor realisatie van natuur zijn de kosten sterk afhankelijk van de noodzakelijke inrichtingskosten. In veel gevallen dient rekening gehouden te worden met dure inrichtingsmaatregelen als ontgraven om de gewenste natuurkwaliteit te realiseren.

 

Unie van Bosgroepen - Loo Plan - Fennema Advies
partners van Stichting Bos- en Natuurcompensatie
Diepesteeg 4, 6994 CD De Steeg
E:info@bosennatuurcompensatie.nl T:06 - 5021 3298
endkolom