Bos- en Natuurcompensatie

Waarom bos- en natuurcompensatie?

Regelmatig komt het voor dat door ruimtelijke ingrepen de oppervlakte bos of natuur in een gebied afneemt. Denk bijvoorbeeld aan uitbreiding van bedrijfspanden, nieuwe woonwijken of het aanleggen van een nieuwe weg. Omdat een afname van het areaal bos en natuur onwenselijk wordt geacht, zijn er compensatieverplichtingen. Dit betekent dat er bij het verdwijnen van bos of natuur elders nieuwe natuur (natuurcompensatie) of nieuw bos (boscompensatie) gerealiseerd moet worden.

Het is vaak niet eenvoudig om gronden voor dergelijke compensatie te vinden. Anderzijds zijn er ook grondeigenaren die vrije grond beschikbaar hebben, maar niet weten hoe ze dit kunnen aanbieden als compensatiegrond. Stichting Bos- en Natuurcompensatie brengt daarom de vraag naar en het aanbod van beschikbare grond bij elkaar.

Bij de compensatie is er ruimte voor specifieke wensen en eisen. Bij de boscompensatie kan gedacht worden aan het niet inplanten van soorten die allergie kunnen veroorzaken (b.v. berk). Ook binnen natuurcompensatie zijn er veel mogelijkheden om het ontwerp af te stemmen op de lokale situatie.

Unie van Bosgroepen - Loo Plan - Fennema Advies
partners van Stichting Bos- en Natuurcompensatie
Diepesteeg 4, 6994 CD De Steeg
E:info@bosennatuurcompensatie.nl T:06 - 5021 3298
endkolom